Podlahy a podložky prosím nakupujte na celé metre štvorcové !

Vaša objednávka bude po odoslaní upravená na celé povinné balenia.

EGGER PRO Comfort

Korková podlaha pre pohodlie Vášho domova.

PRO Comfort - Pohodlná, teplá, tichá
Tichá podlaha na báze dreva. Má vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti, čím vytvára príjemné a útulné prostredie.
 
 
Prehľad najdôležitejších vlastností:
  • KOROK sa získava postupným odrezávaním kôry dubu korkového, preto na jeho získanie nie je potrebné zoťať ani jediný strom 
  • KORKOVÉ PODLAHY sú tichšie ako bežné podlahové krytiny na báze dreva, KOROK tlmí kročajový hluk 
  • KOROK zaisťuje nielen zvukovú, ale aj tepelnú izoláciu. Vďaka prirodzeným vlastnostiam KORKU je možne po tejto podlahe chodiť na boso po CELÝ ROK
  • Pravý KOROK nezachytáva prach, nečistoty ani roztoče! TOTO OCENIA hlavne ALERGICI a ASTMATICI
  • KORKOVÁ podlaha je vhodná aj na podlahové kúrenie

Korkové podlahy

Dub Bennett tmavý - EGGER 10/31 Large

Large Dub  Bennett tmavý   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Dub Canton prírodný - EGGER 10/31 Large

Large Dub Canton prírodný   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Eureka Wood - EGGER 10/31 Large

Large Eureka Wood   Kategória...

Cena za kus/m2: 28,40 €

Dub Waltham sivý - EGGER 10/31 Large

Large Dub Waltham šedý   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Dub Waltham hnedý - EGGER 10/31 Large

Large Dub Waltham hnedý   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Dub Waltham biely - EGGER 10/31 Large

Large Dub Waltham biely   Kategória...

Cena za kus/m2: 28,40 €

Dub Waltham prírodný - EGGER 10/31 Large

Large Dub Waltham prírodný   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Dub Clermont hnedý - EGGER 10/31 Classic

Classic Dub Clermont hnedý   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Dub Clermont prírodný - EGGER 10/31 Classic

Classic Dub Clermont prírodný   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

Dub Villanger farebný - EGGER 10/31 Classic

Classic Dub Villanger farebný   Kategória...

Cena za kus/m2: 27,45 €

1 | 2 >>
Záručné podmienky korkových podláh


ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE PODLAHY EGGER S TECHNOLÓGIOU cork+
EGGER VÁM DŇOM NÁKUPU POSKYTUJE ZÁRUKU:
PLATIA NASLEDOVNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY:
Záruka na výrobky EGGER sa vzťahuje na inštaláciu v domácnostiach s normálnym zaťažením, s výnimkou vlhkých priestorov,
ako sú kúpelne, sauny a ďalej na výrobky EGGER cork+ inštalované v komerčných priestoroch s miernym zaťažením
(objektový sektor). V komerčných objektoch upozorňujeme na zníženú záručnú dobu max. 5 rokov.
Podlahy EGGER s technológiou cork+ je nutné používať v súlade s odporúčaným určením a s podmienkami a návodom na
údržbu. Podlaha sa nesmie neprimerane zaťažovať a/alebo sa nesmie udržiavať nevhodným spôsobom, napr. na podlahu
sa nesmie pôsobiť silnými mechanickými vplyvmi, ktoré nezodpovedajú bežnému užívaniu, a/alebo nevhodným spôsobom
čistenia.
Táto záruka je neprenosná a je obmedzená na pôvodného kupujúceho.
Podlahy EGGER cork+ musia byť inštalované v priestoroch vhodných pre tento produkt. Inštalácia musí byť prevedená podľa
návodu na pokládku podláh EGGER alebo podľa obecne uznaných pravidiel pre tento produkt.
Podlahy EGGER s technológiou cork+ sú prírodnými produktmi a preto sa u nich môžu vyskytovať (a sú pre nich
charakteristické) odchýlky v akosti povrchu a vzhľadu.
Pod poškodením obvyklými padajucími predmetmi v domácnosti sa rozumie, že povrch podlahy vykazuje trhlinky a/alebo
odlúpenie. Nepatrné pretlačenia, trhlinky alebo odlúpenia na povrchu nepredstavujú poškodenia podlahy. Poškodenia
podlahy spôsobené špicatými predmetmi alebo predmetmi s ostrými hranami sú zo záruky vylúčené. Výška pádu predmetu
nesmie presiahnúť viac ako 150 cm. Predmety nesmú prekročiť hmotnosť 1 kg.
Aký je rozsah záruky poskytovanej spoločnosťou EGGER?
Po uznaní nároku na záruku dodá EGGER kupujucému náhradný panel z aktuálne platného sortimentu fi rmy EGGER. Materiál
bude bezplatne dodaný na pôvodné predajné miesto. Prípadné vzniknuté náklady na pokládku, vrátane demontáže,
nebudú zo strany fi rmy EGGER prevzaté a nie sú súčasťou záruky.
So zreteľom na už vykonané užívanie materiálu (amortizácia) a obvyklú prax v zmysle „nové za staré“ bude zohľadnená
percentuálna hodnota novej ceny, ktorá bude odpočítaná za každý začatý rok poskytnutej záručnej lehoty:
pri inštalácii v domácnostiach → 6 %
pri inštalácii produktov EGGER cork+ v komerčných priestoroch → 15 %
Ako si môžem uplatniť svoju reklamáciu a záručný nárok?
Po zistení poškodenia resp. v záručnom prípade by mal kupujúci okamžite kontaktovať svojho autorizovaného predajcu a/
alebo spoločnosť EGGER za účelom predloženia originálu účtenky.
Po nahlásení uplatňovaného záručného nároku si spoločnosť EGGER vyhradzuje právo vykonať kontrolu podlahy a overiť
oprávnenosť záručného nároku s ohľadom na spôsobenú škodu, ako aj rozsah reklamácie.
PODLAHY EGGER S TECHNOLÓGIOU cork+ VÁM POSKYTNÚ POCIT BEZPEČIA NA DLHÉ ROKY.
PRI INŠTALÁCII VÝROBKOV EGGER cork+ V KOMERČNÝCH PRIESTOROCH S MIERNYM ZAŤAŽENÍM
PRI MONTÁŽI PODLAHY V DOMÁCNOSTIACH 5 rokov
pre výrobky EGGER cork+ a MEGAFLOOR cork+ 15 rokov 5
TROJNÁSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
Hygienická - jednoduchá na údržbu a čistenie
Oteruvzdorná - odolná proti namáhaniu
Trvácna - vďaka vysoko tvrdému povrchu, zostáva dekor a hrany bez náznaku zmien mnoho rokov
POZOR: Pre výrobky MEGAFLOOR cork+ neposkytujeme záruku pri použití v komerčných priestoroch.
*Platí len pre EGGER cork+